ฐานข้อมูลงานวิจัย

logo 03 161212 552000014457301logo 04 logo 02 logo 01

298034
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทุกวัน
4
56
430
296882
2892
5171
298034
Your IP: 23.20.248.132
Server Time: 2017-08-20 01:25:36

ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิจัย

Written on 24/05/2017, 15:01 by researchunit
24-05-2017สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีการพัฒนาระบบ Research Gateway Mobile Application  ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นภาครัฐ Research...
Written on 23/05/2017, 14:08 by researchunit
23-05-2560 แบบเสนอชุดโครงการวิจัย  ♦ แบบ ว-1 ช ♦ ประวัติคณะผู้วิจัย ♦ คู่มือคำอธิบายการกรอกแผนงานวิจัย ♦ มาตรฐานงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)...
Written on 19/04/2017, 15:49 by researchunit
19-04-2017ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  "การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการแพทย์ขั้นสูง (Advanced Medical Research Data Analysis...
Written on 07/03/2017, 10:09 by researchunit
7-03-2017    ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ   เรื่อง  "พื้นฐานการวิจัยการศึกษา (Introduction to Education...
Written on 13/12/2016, 15:19 by researchunit
13-12-2016    ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์จัดการความรู้การวิจัย   โครงการ Research Zone (2016/17) : Phase 118   ระหว่างวันที่ 21 -...

ประชุมวิชาการ/กิจกรรมวิจัย

Written on 01/06/2017, 15:21 by researchunit
1-06-2017วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนโครงการวิจัยอย่างมีคุณภาพ ในระยะที่ 1”  เมื่อวันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2560 เวลา...
Written on 31/03/2017, 11:49 by researchunit
31-03-2017 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชญาภรณ์  ตีวารี  ได้รับเชิญเข้าร่วมเวทีเสวนาวิชาการหัวข้อ “ผลการสำรวจจุดเสี่ยง 45 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”...
Written on 06/07/2016, 11:50 by researchunit
4-5-07-2015วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการตีพิมพ์เผยแพร่ บทความวิจัย/บทความวิชาการระดับชาติและนานาชาติ...
Written on 30/06/2016, 09:24 by researchunit
30-06-2559   การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2559 เรื่อง"Optimizing Healthcare Quality : Teamwork in Education,Research,and...
Written on 01/06/2016, 15:05 by researchunit
mixed-methods-30-05-2559 คณะกรรมการวิจัย วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยจัดประชุมวิชาการเรื่อง “การวิจัยผสานวิธี (Mixed Methods Research)” เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559...