ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 5

 

การวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 5

 

หัวข้อเรื่อง : สานวิจัยทางการพยาบาลสู่ปฏิบัติการในประชาคมอาเซียน : พหุลักษณ์ บูรณาการและสหสถาบัน"

ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ  ระหว่างวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2556

 

โสโก สภาการพยาบาล