ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยชุดโครงการ "อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร"

สกว-1

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนคณาจารย์ส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal)

เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยชุดโครงการ "อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร"

โดยสามารถจัดทำข้อเสนอเชิงหลักการส่งมายังอีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

ภายในวันที่ 20 มกราคม 2560 (รอบแรก)   

 

Attachments:
Download this file (ประกาศรับสมัคร.pdf)ประกาศรับสมัคร.pdf[ประกาศ]491 Kb
Download this file (แบบฟอร์ม.pdf)แบบฟอร์ม.pdf[แบบฟอร์ม]124 Kb