ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "พื้นฐานการวิจัยการศึกษา"‏

 

Capture.7.03.2017

 

ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

 

เรื่อง  "พื้นฐานการวิจัยการศึกษา (Introduction to Education Research)"

 

ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน พ.ศ.2560

ณ ห้องโถงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (SiMR) ชั้น 12 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

โดยผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจะต้องกรอกข้อมูลงานวิจัยที่สนใจเบื้องต้นด้วย 

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sirirajconference.com