ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด 2015

 ทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด ครั้งที่ 15 มอบทุนสนับสนุน 500,000 บาท/ปี

 

 ดูรายละเอียดได้ที่ : http://www.brandsworld.co.th

 

 

Cerebos Awards 2015