วช. ประกาศรับทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564

เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ประเภททุนดังนี้

  • ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย)
  • ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง 
  • ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่
  • ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 23

โดยสามารถยื่นผ่านระบบ NRIIS ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 ธ.ค. 63

และดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6328