📢 สวรส. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ผ่านระบบ NRIIS
ผู้สนใจสามารถกรอกข้อมูลและยื่นผ่านทางเว็บไซต์ www.nriis.go.th พร้อมแนบไฟล์ Word ของข้อเสนอโครงการดังกล่าว ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์- 5 เมษายน 2567
👉🏻 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.hsri.or.th/research_grant/research_framework

👉🏻👉🏻 คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย