ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

By somruethai.c

…………….. RESEARCH & INNOVATION CENTER ​…………….. บุคลากรศูนย์วิจัยและนวัตกรรม – ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม นพดล คุณอนันทวณิช หัวหน้าฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เทวินทร์พันธุ์ เทพพิทักษ์ หัวหน้าหน่วยวิจัยและงานวิชาการ สมฤทัย ไชยอักษร นักจัดการงานวิจัย พิมพ์พิลาส ศรีสุธน นักวิชาการศึกษา ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย Phone : 02 256 4092 ต่อ 1148 Email : research@stin.ac.th