ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยของ RUN พร้อมร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติประจำปี 2563 (Thailand Research Expo 2020) ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2563 ณ ชั้น 22-23โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ

ทั้งนี้ขอเน้นย้ำเรื่องการเข้าร่วมงาน ขอให้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านทำการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนที่เว็บไซต์ www.thailandresearchexpo2020.com และ https://forms.gle/GcaanrLfBjyZakfA8 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นะคะ