ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 1

By pimpilad.s

ขอเรียนเชิญผู้สนใจสมัครเข้าอบรมในโครงการดังกล่าว โดยมีกำหนดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 24 – 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 1 เมษายน พ.ศ. 2567

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก บพข.

By pimpilad.s

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) แผนงานกลุ่มสุขภาพและการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2)เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม >> https://pmuc.or.th/call-full-proposal-67-2-health-and-medical/

ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนรอบเดือนกุมภาพันธ์

By pimpilad.s

ประชาสัมพันธ์           ขอเชิญนักวิจัยที่สนใจขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน “รอบเดือนกุมภาพันธ์” ภายในวันที่ 10 ก.พ. 67นักวิจัยที่สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่ https://forms.gle/eNK1WtLpGNd5fFtA7

สวรส. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

By pimpilad.s

📢 สวรส. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ผ่านระบบ NRIIS ผู้สนใจสามารถกรอกข้อมูลและยื่นผ่านทางเว็บไซต์ www.nriis.go.th พร้อมแนบไฟล์ Word ของข้อเสนอโครงการดังกล่าว ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์- 5 เมษายน 2567👉🏻 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.hsri.or.th/research_grant/research_framework 👉🏻👉🏻 คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย 

ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ เปียซื่อ ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของสถาบัน

By pimpilad.s

เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์

By pimpilad.s

บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) กรอบการวิจัย “การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ประจำปีงบประมาณ 2567ประเด็นโจทย์ที่ให้ความสำคัญ>>นวัตกรรมเชิงระบบ<<นวัตกรรมการเรียนรู้(!)ข้อเสนอชุดโครงการวิจัยที่ต้องทำทุกโจทย์การวิจัย กรอบงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย 2,000,000 – 4,000,000 บาทต่อชุดโครงการวิจัย สามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 8 ธ.ค. 66 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11779