📢 สกสว. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ : นวัตกรรมการจัดสรรงบประมาณการวิจัยของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนประเทศในยุค New Normal ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30-13.00 น. ณ โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส ควีนส์พาร์ค และสามารถเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ดังกล่าวผ่านระบบ zoom โดยลงทะเบียนผ่าน QR code ภายในวันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 และทีมงานจะส่ง link เข้าร่วมการสัมมนาให้ทางอีเมล์ของผู้ลงทะเบียนในลำดับต่อไป