ประกาศ 📢

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม “ขอประกาศปิดการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย รอบเดือนตุลาคม 2563” เนื่องจากเดือนตุลาคมอาจารย์ส่วนใหญ่ติดภารกิจงานพระราชทานปริญญาบัตร
หากนักวิจัยสนใจขอรับทุนฯ สามารถส่งข้อเสนอโครงการเข้ามาได้ โดยจะมีการพิจารณาจัดสรรทุนอีกครั้งในเดือน พฤศจิกายน 2563 ค่ะ