ขอประชาสัมพันธ์นักวิจัยที่สนใจยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย กองทุนวิจัยสภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2564

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://docs.google.com/file/d/1PFFDRHcNsfE_hmZpPzbcx2fxxVLdtMnt/edit?usp=docslist_api&filetype=msword

และจัดส่งเอกสารที่ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ภายในเวลา 12.00 น. ค่ะ