🌈ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม “โครงการบริการวิชาการ ครั้งที่ 3”
🌈หัวข้อ “การวิจัยทางสังคมศาสตร์”
🌈วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00-16.00 น.
🌐 อบรมแบบออนไลน์ผ่าน zoom
🌐ไม่เสียค่าใช้จ่าย
🌐 ปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 8 พ.ย. 2563 (หรือเมื่อครบจำนวนที่รับได้)

📍บรรยายโดย ผศ.ดร.กุญชร เจือตี๋
10 พ.ย. หัวข้อ “แนวทางและวิธีการทำวิจัยในปี 2564”
11 พ.ย. หัวข้อ “การสร้างเครื่องมือวิจัยให้มีคุณภาพ”

กด Link เข้า Line กลุ่ม เพื่อติดตามข่าวประชาสัมพันธ์และ
ลงทะเบียนกด 👉👉👉 http://line.me/ti/p/%40402woics