💥ประชาสัมพันธ์ ทุกท่านค่ะ💥

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 และ แนวทางการจัดทําคําของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ในวันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 9.00-15.00 น. ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom / Facebook Live และเว็บไซต์

ขอเชิญร่วมการประชุมดังกล่าว ผ่านช่องทางต่อไปนี้
นักวิจัย และบุคคลทั่วไป ที่สนใจ สามารถรับฟังการประชุมผ่าน Facebook Live ของ สกสว. และทาง Website ได้ไม่จำกัดจำนวน
◾️ Facebook : https://www.facebook.com/ThailandScienceResearchandInnovation
◾️ Website : https://www.tsrievent.com

📌 โดยลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมที่ https://www.tsrievent.com

อย่าลืม !!!! ลงทะเบียนกันนะคะ