ประชาสัมพันธ์
          ขอเชิญนักวิจัยที่สนใจขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน “รอบเดือนธันวาคม” ภายในวันที่ 5 ธ.ค. 64
นักวิจัยที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 👉🏻👉🏻 http://bit.do/fHPtM