เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

จัดการการบรรยายพิเศษเรื่อง “Promoting Health Care for Older People in future”: Dissemination of the practical long-term care for family and caregivers.

ซึ่งได้รับเกียรติในการบรรยายพิเศษโดย Prof. Takeo Ogawa ศาสตราจารย์กิตติคุณ จากมหาวิทยาลัยคิวชูและมหาวิทยาลัยยามากุจิ ประเทศญี่ปุ่น และมีการประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ (Excellence Center for Ageing) ร่วมกัน พร้อมคณะจากสภาออกแบบสังคมผู้สูงอายุแห่งเอเซีย ณ ชั้น 9 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย