ประชาสัมพันธ์ 🔊
     วช. Open House 2023
21 มิถุนายน 2566 เสวนา “#สู่เส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม” นักวิจัยที่จะ Candidate ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ทุนนักวิจัยรุ่นกลาง ทุนเมธีวิจัยอาวุโส ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น และ ทุนนักวิจัยแกนนำ
     สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตาม QR code ที่แนบมาพร้อมนี้