ประชาสัมพันธ์

          ขอเชิญนักวิจัยที่สนใจขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน “รอบเดือนกุมภาพันธ์” ภายในวันที่ 10 ก.พ. 67
นักวิจัยที่สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่ 👉🏻👉🏻 https://forms.gle/eNK1WtLpGNd5fFtA7