การบรรยายพิเศษเรื่อง “Promoting Health Care for Older People in future”: Dissemination of the practical long-term care for family and caregivers

By pimpilad.s

ซึ่งได้รับเกียรติในการบรรยายพิเศษโดย Prof. Takeo Ogawa ศาสตราจารย์กิตติคุณ จากมหาวิทยาลัยคิวชูและมหาวิทยาลัยยามากุจิ ประเทศญี่ปุ่น