กิจกรรม Research camp เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการด้านงานวิจัย ครั้งที่ 2/2566

By pimpilad.s

วันที่ 28-30 มิถุนายน พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Research camp
เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการด้านงานวิจัย ครั้งที่ 2/2566 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี