ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนรอบเดือนกุมภาพันธ์

By pimpilad.s

ประชาสัมพันธ์           ขอเชิญนักวิจัยที่สนใจขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน “รอบเดือนกุมภาพันธ์” ภายในวันที่ 10 ก.พ. 67นักวิจัยที่สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่ https://forms.gle/eNK1WtLpGNd5fFtA7

สวรส. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

By pimpilad.s

📢 สวรส. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ผ่านระบบ NRIIS ผู้สนใจสามารถกรอกข้อมูลและยื่นผ่านทางเว็บไซต์ www.nriis.go.th พร้อมแนบไฟล์ Word ของข้อเสนอโครงการดังกล่าว ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์- 5 เมษายน 2567👉🏻 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.hsri.or.th/research_grant/research_framework 👉🏻👉🏻 คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย