วช. Open House 2023

By pimpilad.s

ประชาสัมพันธ์ 🔊      วช. Open House 2023 21 มิถุนายน 2566 เสวนา “#สู่เส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม” นักวิจัยที่จะ Candidate ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ทุนนักวิจัยรุ่นกลาง ทุนเมธีวิจัยอาวุโส ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น และ ทุนนักวิจัยแกนนำ      สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตาม QR code ที่แนบมาพร้อมนี้

การบรรยายพิเศษเรื่อง “Promoting Health Care for Older People in future”: Dissemination of the practical long-term care for family and caregivers

By pimpilad.s

ซึ่งได้รับเกียรติในการบรรยายพิเศษโดย Prof. Takeo Ogawa ศาสตราจารย์กิตติคุณ จากมหาวิทยาลัยคิวชูและมหาวิทยาลัยยามากุจิ ประเทศญี่ปุ่น

ประชาสัมพันธ์โครงการ STIN Research Clinic

By pimpilad.s

ขอประชาสัมพันธ์โครงการ STIN Research Clinic เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการทำวิจัยของคณาจารย์ให้มีประสิทธิภาพ โดยผู้วิจัยสามารถขอนัดวันเวลาที่จะขอรับคำปรึกษากับผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผ่านช่องทางออนไลน์ ♦️ ผู้สนใจสามารถสแกน Qr code หรือคลิกที่ https://forms.office.com/r/iUjXV8kqhz