กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

By pimpilad.s

วันที่ 12-13 กันยายน พ.ศ.2563 อาจารย์สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ณ บ้านสวนสบายเพลินพรรณไม้ รีสอร์ท อัมพวา จ.สมุทรสงคราม