การบรรยายพิเศษเรื่อง “Promoting Health Care for Older People in future”: Dissemination of the practical long-term care for family and caregivers

By pimpilad.s

ซึ่งได้รับเกียรติในการบรรยายพิเศษโดย Prof. Takeo Ogawa ศาสตราจารย์กิตติคุณ จากมหาวิทยาลัยคิวชูและมหาวิทยาลัยยามากุจิ ประเทศญี่ปุ่น

การประชุมหารือแนวทางงานวิจัยเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

By pimpilad.s

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 ณ ห้อง 911 อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

กิจกรรม Research camp เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการด้านงานวิจัย ครั้งที่ 2

By pimpilad.s

วันที่ 31 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Research camp เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการด้านงานวิจัย ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี

กิจกรรม Research camp เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการด้านงานวิจัย ครั้งที่ 1

By pimpilad.s

วันที่ 20-22 สิงหาคม พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Research camp เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการด้านงานวิจัย ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี

กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัยและนวัตกรรม “กลุ่มอาจารย์ใหม่”

By pimpilad.s

เมื่อวันที่ 11 และ 16 สิงหาคม 2564 ดร.ธัญธิตา วิสัยจร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัยและนวัตกรรม “กลุ่มอาจารย์ใหม่” ให้แก่อาจารย์ใหม่ของสถาบัน และอาจารย์ที่มีความสนใจ โดยจัดอบรมในรูปแบบ online ผ่าน ZOOM